Hjørundfjorden er et eldorado for fiske! Vi leier ut fiskebåt på sjøen med motor i sommerhalvåret.

0-2 timer kr 300 + bensin
2-5 timer kr 500 + bensin
1/2 døgn kr 700 + bensin
1 døgn kr 900+bensin

Leie av fiskeutstyr kjem i tillegg.
Båtkontrakt ved leie.

Vår/sommer:

Om våren kommer laksen, og etter hvert et større innsig av makrell og sild utover sommeren. Sammen med småsilden kommer storseien som forsyner seg grådig av småsild. Storlyr er det også mye av i fjorden. Det finnes også betydelig forekomster av havål, som kan bli inntil 2 meter lang. Det er også helt vanlig å få breiflabb, steinbit og småkveiter.

Høst/vinter:

På vinteren er det mest vanlig å fiske med garn og line på dypt vann. De mest vanlige fiskeslagene da er torsk, hyse, brosme og lange.

Elvefiske:

På Bjørke har vi også Vikeelva, også kaldt Bjørkeelva, hvor man har mulighet for å fiske laks i sesongen (juni-august). Fiskekort får du kjøpt hos oss!

Fiske i fjellvann:

Det er også muligheter for fiske i fjellvann i kort avstand til Bjørke